BestLiar: jouw clips, jouw privacy

BestLiar is een app van de Universiteit Utrecht. We nemen jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens voor twee doeleinden. Allereerst om het BestLiar-spel uit te kunnen voeren. Ten tweede gebruiken we persoonsgevens voor onderzoek naar leugens.

In deze privacy-verklaring informeren wij je over de redenen en doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen. Wij volgen hierin de richtlijnen van de Universiteit Utrecht, die te vinden zijn op de website van de UU. Het manier van dataverzameling en het onderzoek dat uitgevoerd wordt met deze data is goedgekeurd door de Ethische commissie Geo-Beta onder nummer "Beta S-22855".
Wij proberen onze privacy-verklaring zo duidelijk mogelijk te maken. Toch is het fijn om kort te weten hoe het zit met de veiligheid van jouw gegevens, zonder dat je alles hoeft te lezen.

Als je gebruik maakt van de app, verzamelen wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft. We vragen alleen wat echt noodzakelijk is. Je kunt je gegevens altijd inzien via de app of door contact met ons op te nemen. Bij het aanmaken van je account, geef je expliciet toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de doelen van de app.

Wanneer je een filmpje in de app zet, bewaren wij deze om aan anderen te kunnen laten zien. Zo kunnen anderen deze beoordelen en kun jij punten verdienen. Om jouw privacy te beschermen, wordt een filmpje automatisch na 6 maanden uit roulatie gehaald. Anderen krijgen deze dan niet meer te zien. Ook kun je een filmpje eerder uit roulatie halen door de privacy-instellingen van je filmpje aan te passen. Als het filmpje uit roulatie is gehaald, wordt het nog gebruikt voor onderzoek naar leugens. De koppeling met jouw account wordt verwijderd dus het is niet meer mogelijk om het filmpje dan nog te verwijderen.
De Universiteit Utrecht is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. De Universiteit Utrecht vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.
Wij verwerken jouw gegevens om de app aan te kunnen bieden en onze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Hiervoor hebben wij bijvoorbeeld jouw e-mailadres nodig om je te informeren over je account, of je punten om je voortgang in de app bij te houden. Ook verwerken wij jouw persoonsgegevens om wetenschappelijk onderzoek naar leugens te kunnen doen. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming of het gerechtvaardigde belang van de Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of om onderzoek mogelijk te maken. We beperken zoveel mogelijk wat we van je vragen en opslaan.
Wij verzamelen persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze app en hiervoor gegevens doorgeeft. Ook als je contact met ons opneemt via de website, post of e-mail verwerken wij jouw persoonsgegevens.
Wij verzamelen verschillende gegevens over jou. Deze staan hieronder per categorie weergegeven

4.1 Accountgegevens

 • - Jouw gebruikersnaam
 • - Jouw e-mailadres
 • - Jouw versleutelde wachtwoord (bcrypt-versleuteling)
 • - Datum aanmaken account
 • - Status (geblokkeerd, wachtend op activatie, et cetera)
 • - Waarschuwingen (aantal)
 • - Laatste inlogpoging
 • - Het apparaat en de appversie waarmee je speelt
 • - Jouw score zoals punten en tokens
 • - Met wie je vrienden bent in de app
 • - In welke poules met vrienden jij zit
 • - Jouw interacties met andere gebruikers

4.2 Filmpjes en beoordelingen

Per filmpje (clip) slaan wij op:

 • - Het unieke clipnummer
 • - De datum en tijd van het uploaden
 • - Het IP-adres van het apparaat waarmee je de clip hebt gemaakt
 • - De status van de clip (goedgekeurd, wachten op goedkeuring, et cetera)
 • - De tijdsduur van de clip
 • - De clip zelf en een thumbnail van jouw clip
 • - Het aantal keer dat de clip is beoordeeld
 • - Bij welke opdracht de clip hoort en of je hierbij moet liegen of de waarheid moet vertellen

Als je een clip van iemand anders hebt beoordeeld, slaan wij ook op dat je dit gedaan hebt, en of je het goed of fout had. Ook slaan wij de datum en tijd van je poging op.

4.3 Poules

Je kunt er zelf voor kiezen om ook deel te nemen aan poules. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

 • - De spelers in de poule
 • - De start- en einddatum van de poule
 • - De punten die je hebt gekregen in de poule
 • - De eventuele winnaars van de poule
Het aanmaken van een account en het deelnemen aan het onderzoek of de app is vrijwillig. Je geeft ons toestemming voor het verwerken van de gegevens tijdens het aanmaken van jouw account. Ook tijdens het gebruik van de app kan er om jouw toestemming worden gevraagd. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Bij een wetenschappelijk onderzoek is het helaas niet altijd mogelijk om jouw toestemming achteraf in te trekken, omdat gegevens dan al gepubliceerd zijn in wetenschappelijke onderzoeken. Als je toestemming geeft voor het gebruiken van jouw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, zoals jouw filmpjes, kun je deze intrekken totdat de filmpjes uit de roulatie worden gehaald. Je gegevens worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
BestLiar is een spel met anderen, en daarom worden sommige gegevens ook met anderen gedeeld. Zoals je filmpjes wanneer je hiervoor geen toestemming geeft, of je gebruikersnaam en punten voor de ranglijst. Wij delen niet meer gegevens dan nodig zijn, en nemen maatregelen om jouw privacy te waarborgen. Zo verdwijnt een filmpje automatisch van het apparaat van een medespeler. Je e-mailadres, persoonsgegevens of wachtwoord delen wij natuurlijk met niemand anders.

In opdracht van BestLiar kunnen wij anderen (derden) vragen om gegevens te verwerken.

Bijvoorbeeld om jou een e-mail te sturen met je punten. BestLiar maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. BestLiar verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals op een legitiem verzoek van de politie.
BestLiar verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt wanneer een speler buiten de EU is, bijvoorbeeld op vakantie. Of in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
BestLiar bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Zo verwijderen wij jouw persoonsgegevens automatisch uit de app nadat jij deze een jaar niet hebt gebruikt. Anoniem gemaakte data uit filmpjes wordt vanwege wetenschappelijke doeleinden maximaal 10 jaar bewaard.
Je kunt altijd een inzage- of correctieverzoek indienen bij BestLiar. Ook kun jij je gegevens laten verwijderen, mits BestLiar en de Universiteit Utrecht nog aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de Archiefwet. Neem contact met ons op via bestliar@uu.nl. Ook kun je het verzoek per post indienen:

Universiteit Utrecht - BestLiar
Princetonplein 5
Kamer 4.76
3584 CC Utrecht
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past BestLiar passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. BestLiar neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Wij maken gebruik van cookies om algemene bezoekersgegevens bij te houden. Wij gebruiken ze om je anoniem op onze website te kunnen volgen, maar kunnen deze gegevens niet terugleiden naar jou als persoon. Door gebruik te maken van de optie Do-not-track in jouw browser, doen wij dit niet.
Heb je naar aanleiding van deze verklaring nog specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken op bestliar.nl/contact, bestliar@uu.nl of per post.

Wil je het graag hogerop zoeken? Dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl. Ook kun je natuurlijk een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


BestLiar. Leugen of waarheid?

Ben jij de beste leugenaar van je familie, vriendengroep of zelfs heel Nederland? Download de app en kom erachter!